a

TänndalsvallensHyra skoter

Hyra skoter

Ring för info om Hyrskoter
Endast förbokning minst 2 dagar innan
Heldag/Vecka
Bamsepulka
Kälke
Ring för mer info om våra Skoterpaket v10-18
Isfiskepaketet Tänndalssjön: Hyrskoter Bamsepulka fiskeutrustning fiskekort grill ved
renskinn mm ev även fiskeguide
Isfiskepaketet Östersjön: Se ovan
Isfiskepaketet Svansjön: Se ovan